Perl Maven

Welcome to the Perl Maven!

Recent Articles

מערך @ARGV בפרל

אם כתבתם תוכנית בפרל, למשלprogramming.pl, המשתמשים שלכם יכולים להריץ את התוכנית משורת הפקודה כך:perl programming.pl.

כמו כן הם יכולים גם להעביר לתוכנית ארגומנטים בשורת הפקודה כך: perl programming.pl -a --machine remote /etc. אי אפשר למנוע זאת מהמשתמשים, והתוכנית תתעלם מהארגומנטים הנוספים. השאלה היא איך אתה, המתכנת, יכול לדעת אילו ערכים הועברו, ואם בכלל הועברו?


מערך @ARGV בפרל


סאב-רוטינות(שיגרות) ופונקציות בפרל

הדרך הפשוטה ביותר לשימוש חוזר בקוד היא יצירת סאב-רוטינות (שיגרה - subroutine).

סאב-רוטינות מאפשרות להריץ את אותו קוד במספר מקומות ביישום שלכם, והן מאפשרות להריץ אותו עם פרמטרים שונים.


סאב-רוטינות(שיגרות) ופונקציות בפרל


מערכים בפרל

בחלק זה של המדריך לפרל נלמד על מערכים בפרל. נתחיל בסקירה כללית על מערכים ואיך הם עובדים בפרל. בהמשך נראה הסברים מפורטים יותר.

שמות משתנים של מערכים בפרל תמיד מתחילים בסימן: @.

כיוון שאנחנו מתעקשים להשתמש ב strict יש להכריז על המשתנים באמצעות מלת המפתחhl>my לפני השימוש הראשון בהם.


מערכים בפרל


Do you want to become a Pro?

Check out the Perl Maven Pro.